09:41 ICT Thứ năm, 21/03/2019

Thông báo - Lịch công tác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 358

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16895

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1267585

Liên kết trang

Quỹ khuyến học
Facebook TT Tin học
TT Tin học & bồi dưỡng Ngoại ngữ

Trang nhất » Giới thiệu

DHNL
10 năm tái lập và phát triển

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA, TRƯỞNG BỘ MÔN VÀ TRỢ LÝ

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  KHOA CƠ BẢN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ----o0o----                                            -------------o0o-------------

 

Thừa Thiên Huế, ngày 2 tháng 6 năm 2016

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỦ NHIỆM KHOA,

TRƯỞNG BỘ MÔN VÀ TRỢ LÝ

 

1. Trưởng khoa

- Quản lý chung các hoạt động của Khoa;

- Điều hành chung các hoạt động giảng dạy và NCKH của Khoa;

- Sắp xếp phân công lao động phù hợp với tình hình CBVC của Khoa và khả năng chuyên môn của giảng viên; Ủy quyền giải quyết công việc cho Phó Trưởng khoa;

- Trực tiếp chỉ đạo, đề xuất với Hiệu trưởng về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, đề cử du học và công tác ở nước ngoài cho CBVC trong Khoa;

- Đề nghị trường nâng lương, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật CBVC của Khoa;

- Đề nghị Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm các CBVC thuộc Khoa;

- Tổ chức sinh hoạt chính trị, phổ biến đường lối, chủ trương hoạt động của Khoa và Trường;

- Tổ chức, chủ trì hội nghị cấp Khoa;

- Ký soát xét các chứng từ liên quan tới tài chính đề xuất Hiệu trưởng duyệt;

- Ký duyệt chi các khoản thuộc kinh phí Khoa, ký đề nghị sửa chữa và trang bị vật tư.

2. Phó Trưởng khoa

- Trực tiếp giúp Trưởng khoa chỉ đạo, thực hiện một số quyền hạn khi Trưởng khoa ủyquyền. Giúp Trưởng khoa về công tác quản lý và điều hành các hoạt động của Khoa;

- Quản lý công tác hành chánh, hoạt động văn phòng;

- Quản lý phần đào tạo đại học, đề xuất nhân sự tham quan học tập trong và nước, các khóa huấn luyện ngắn hạn;

- Giúp Trưởng khoa quản lý giờ giảng, giờ thực hành thực tập, thời khóa biểu;

- Đề xuất bổ sung chương trình giảng dạy đại học, mời giảng viên, chuyên gia báo cáo chuyên đề;

- Quản lý các đề tài nghiên cứu các cấp, theo dõi đôn đốc thực hiện đúng tiến độ;

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết qủa giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn của CBVC trong Khoa;

- Quản lý tình hình tư tưởng và học tập của sinh viên;

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản được trang bị trong Khoa;

- Đề xuất các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực nghiệm khoa học.

3. Các Trưởng Bộ môn

- Quản lý chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong Bộ môn;

- Bố trí cán bộ giảng dạy các học phần của Bộ môn trong chương trình đào tạo chung của Khoa;

- Phân công cán bộ thực hiện một số nhiệm vụ chung của Bộ môn;

- Tổ chức seminar học thuật định kỳ và dự giờ các giảng viên trong Bộ môn;

- Đề xuất với Khoa việc tuyển dụng CBVC và  mời giảng viên thỉnh giảng cho Bộ môn;

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm, miễn nhiệm CBVC thuộc Bộ môn;

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

4. Các Trợ lý

4.1. Trợ lý khoa học

+ Giúp Trưởng khoa lập kế hoạch nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn, viết giáo trình, đề cương bài giảng;

+ Tổ chức đăng ký, xét duyệt và theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, đề cương bài giảng (gọi chung là đề tài);

+ Chuẩn bị các điều kiện để nghiệm thu các loại đề tài;

+ Giúp Trưởng khoa quản lý tiến độ học tập, bồi dưỡng của giảng viên trong khoa;

+ Làm báo cáo thống kê các nội dung liên quan theo yêu cầu của nhà trường.

4.2. Trợ lý giáo vụ khoa kiêm thư ký khoa

+ Tham mưu cho Trưởng khoa kế hoạch giảng dạy năm học cho tất cả các hệ đào tạo của Khoa;

+ Tham mưu cho Trưởng khoa để đề nghị Nhà trường mời giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài trường trong năm học;

+ Nhận và thông báo lịch giảng dạy cho sinh viên, giảng viên và giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài trường;

+ Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp do Khoa quản lý;

+ Tham mưu cho Trưởng khoa về các công việc liên quan đến thanh quyết toán các kinh phí giảng dạy lý thuyết, thực hành;

+ Phân công cán bộ coi thi, cắt phách, nhập điểm và làm việc với Phòng Đào tạo đại học để điều chỉnh điểm nếu có sai sót;

+ Tham gia quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản của Nhà trường thuộc phạm vi Khoa quản lý;

+ Thực hiện công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ theo đúng quy định.

 

                                                                                                   Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                           ThS. Nguyễn Đăng Nhật

 

Một số hình ảnh của Khoa

Thành viên

Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Việc làm
Phần mềm quản lý giáo dục