09:31 ICT Thứ năm, 21/03/2019

Thông báo - Lịch công tác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 10


Hôm nayHôm nay : 342

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 16879

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1267569

Liên kết trang

Quỹ khuyến học
Facebook TT Tin học
TT Tin học & bồi dưỡng Ngoại ngữ

Trang nhất » Giới thiệu

DHNL
10 năm tái lập và phát triển

QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------o0o-------------

Thừa Thiên Huế, ngày 2 tháng 6 năm 2016

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA CƠ BẢN

 

1. Chức năng của khoa

Khoa Cơ Bản là một đơn vị trực thuộcTrườngĐại học Nông lâm có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo khối kiến thức đại cương, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tại đơn vị.

2. Nhiệm vụ của  khoa

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và tổ chức thực hiện đào tạo khối kiến thức đại cương; Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

2.2. Tổ chức xây dựng, đấu thầu các đề tài/dự án và hoạt động khoa học và công nghệ khác, chủ động khai thác các nguồn hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm  gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội.

2.3. Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2.4. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của đơn vị.

2.5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất để bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

2.6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ viên chức thuộc khoa.

2.7. Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của mình, chủ động để xuất và tổ chức xây dựng đề án để mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn của khoa. 

2.8. Quản lý sử dụng và khai thác có hiệu quả các tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất của Trường giao cho khoa để phục vụ cho đào tạo, NCKH và phục vụ sản xuất.

2.9. Phối hợp với phòng Đào tạo đại học và phòng Công tác sinh viên và các tổ chức đoàn, hội tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên.

2.10. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên,... tổ chức thực hiện tốt các phong trào của khoa và tham gia tích cực vào các phong trào của Trường.

2.11. Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng nhận và thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất khi được giao.

2.12. Thường xuyên cung cấp thông tin về các hoạt động của khoa cho trang web của Trường.

3. Các bộ môn

3.1. Bộ môn Toán học

            Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các học phần: Toán cao cấp; Toán cao cấp A1; Toán cao cấp A2; Toán cao cấp C; Xác suất thống kê; Kinh tế lượng cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.2. Bộ môn Tin học

            Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của học phần: Tin học đại cương cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.3. Bộ môn Vật lý

            Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các học phần: Vật lý đại cương; Vật lý ứng dụng cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.4. Bộ môn Hóa học

            Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các học phần: Hóa học; Hóa học đại cương; Hóa hữu cơ; Hóa lý; Hóa phân tích cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

3.5. Bộ môn Sinh học

            Chịu trách nhiệm về mục tiêu, nội dung chương trình giảng dạy, giáo trình, tài liệu học tập của các học phần: Sinh học đại cương; Sinh học phân tử; Thực vật học; Động vật học cho các ngành đào tạo trong trường đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

                                                                                                   Trưởng khoa

 

 

 

                                                                                           ThS. Trần Ngọc Truồi

 

Một số hình ảnh của Khoa

Thành viên

Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Việc làm
Phần mềm quản lý giáo dục