07:47 ICT Thứ tư, 23/05/2018

Thông báo - Lịch công tác

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17


Hôm nayHôm nay : 200

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18160

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 996750

Liên kết trang

Diễn đàn
Quỹ khuyến học
Facebook khoa

Trang nhất » Tin Tức » Đào tạo

DHNL
10 năm tái lập và phát triển

Đáp án đề thi học phần Xác suất thống kê - Nhóm 5 - HKII 2014-2015

Thứ ba - 30/06/2015 17:39

Đề thi có 4 câu, đã được giới thiệu trên lớp. Thang điểm chi tiết của đáp án (* ứng với 0.25đ)

Câu I, ví dụ I.18(2.0 điểm):

* xác định phân phối nhị thức từ nhóm phép thử Bernoulli X~B(4;0.75)

**tính đúng xác suất P(X>=1)=0.996094

* xác định được số trội là 3

** xác định điều kiện nằm ngoài khoảng (1/2;3/2)

** tính đúng xác suất phương trình có nghiệm thực: 0.953125

Câu II, ví dụ II.11(3.0 điểm):

**xác định phân phối chuẩn tắc T~N(0;1)

****vẽ 2 đồ thị theo hệ trục (x,y) và hệ trục (t,y)

** tính đúng các xác suất P(D)=0.8882

**xác định phép thử Bernoulli B(10;0.8882)

** tính đúng xác suất p=0.016108

Câu III, ví dụ IV.9(2.0 điểm):

** viết được công thức tính kỳ vọng mẫu

** viết được công thức ước lượng khoảng

****tính đúng giá trị cận trên, cận dưới (66.914;66.086)

Câu IV, ví dụ V.7(3.0 điểm):

** định nghĩa tỷ lệ p, và ước lượng điểm 0.025

** xét po=0.69

** xác định giả thiết H: p=po, đối thiết K3:p<po<></po<></p><p> ** tính đúng chỉ số thống kê u=-1.78648</p><p> ** so sánh |u| và -u(5%), bác bỏ H, chấp nhận K3</p><p> ** kết luận; phát biểu sai</p><p> <strong><em>Những sai lầm sinh viên thường mắc phải:</em></strong></p><p> + không nắm vững yêu cầu về nhóm biến cố đầy đủ, tính xác suất sai;</p><p> + xác định phép thử Bernoulli sai, hay triển khai công thức sai;</p><p> + không xác định được cách tìm số trội;</p><p> + không biết áp dụng nguyên tắc xét dấu tam thức;</p><p> + không vẽ đồ thị theo hệ trục (x,y) và hệ trục (t,y), hoặc vẽ với điểm phân khoảng sai;</p><p> + không biết khai thác bảng tích phân Moivre-Laplace để tính xác suất;</p><p> + không xác định công thức tính kỳ vọng của mẫu;</p><p> + viết sai công thức tìm ước lượng khoảng;</p><p> + tính sai hệ số u(alpha/2);</p><p> + không giải thích các ký hiệu, nguồn gốc và công thức tính khi kiểm định giả thiết;</p><p> + viết công thức tính chỉ số thống kê sai;</p><p> + thiếu dấu trừ của u(alpha)khi so sánh bài toán K3;</p><p> + không kết luận chọn H hay K;</p><p> + không trả lời câu hỏi: phát biêu đúng hay sai?</p><p> Điểm số phân hóa rõ rệt (coi thi nghiêm túc), nói chung ở mwcs độ thấp: có 2 điểm A (1 điểm 10) và 52 điểm F (4 điểm 0).</p><p>  </p><p> ** tính đúng chỉ số thống kê u=-1.78648</p><p> ** so sánh |u| và -u(5%), bác bỏ H, chấp nhận K3</p><p> ** kết luận; phát biểu sai</p><p> <strong><em>Những sai lầm sinh viên thường mắc phải:</em></strong></p><p> + không nắm vững yêu cầu về nhóm biến cố đầy đủ, tính xác suất sai;</p><p> + xác định phép thử Bernoulli sai, hay triển khai công thức sai;</p><p> + không xác định được cách tìm số trội;</p><p> + không biết áp dụng nguyên tắc xét dấu tam thức;</p><p> + không vẽ đồ thị theo hệ trục (x,y) và hệ trục (t,y), hoặc vẽ với điểm phân khoảng sai;</p><p> + không biết khai thác bảng tích phân Moivre-Laplace để tính xác suất;</p><p> + không xác định công thức tính kỳ vọng của mẫu;</p><p> + viết sai công thức tìm ước lượng khoảng;</p><p> + tính sai hệ số u(alpha/2);</p><p> + không giải thích các ký hiệu, nguồn gốc và công thức tính khi kiểm định giả thiết;</p><p> + viết công thức tính chỉ số thống kê sai;</p><p> + thiếu dấu trừ của u(alpha)khi so sánh bài toán K3;</p><p> + không kết luận chọn H hay K;</p><p> + không trả lời câu hỏi: phát biêu đúng hay sai?</p></po<></p><p> ** tính đúng chỉ số thống kê u=-1.78648</p><p> ** so sánh |u| và -u(5%), bác bỏ H, chấp nhận K3</p><p> ** kết luận; phát biểu sai</p><p> <strong><em>Những sai lầm sinh viên thường mắc phải:</em></strong></p><p> + không nắm vững yêu cầu về nhóm biến cố đầy đủ, tính xác suất sai;</p><p> + xác định phép thử Bernoulli sai, hay triển khai công thức sai;</p><p> + không xác định được cách tìm số trội;</p><p> + không biết áp dụng nguyên tắc xét dấu tam thức;</p><p> + không vẽ đồ thị theo hệ trục (x,y) và hệ trục (t,y), hoặc vẽ với điểm phân khoảng sai;</p><p> + không biết khai thác bảng tích phân Moivre-Laplace để tính xác suất;</p><p> + không xác định công thức tính kỳ vọng của mẫu;</p><p> + viết sai công thức tìm ước lượng khoảng;</p><p> + tính sai hệ số u(alpha/2);</p><p> + không giải thích các ký hiệu, nguồn gốc và công thức tính khi kiểm định giả thiết;</p><p> + viết công thức tính chỉ số thống kê sai;</p><p> + thiếu dấu trừ của u(alpha)khi so sánh bài toán K3;</p><p> + không kết luận chọn H hay K;</p><p> + không trả lời câu hỏi: phát biêu đúng hay sai?</p><p> Điểm số phân hóa rõ rệt (coi thi nghiêm túc), nói chung ở mwcs độ thấp: có 2 điểm A (1 điểm 10) và 52 điểm F (4 điểm 0).</p><p>  </p><p> ** tính đúng chỉ số thống kê u=-1.78648</p><p> ** so sánh |u| và -u(5%), bác bỏ H, chấp nhận K3</p><p> ** kết luận; phát biểu sai</p><p> <strong><em>Những sai lầm sinh viên thường mắc phải:</em></strong></p><p> + không nắm vững yêu cầu về nhóm biến cố đầy đủ, tính xác suất sai;</p><p> + xác định phép thử Bernoulli sai, hay triển khai công thức sai;</p><p> + không xác định được cách tìm số trội;</p><p> + không biết áp dụng nguyên tắc xét dấu tam thức;</p><p> + không vẽ đồ thị theo hệ trục (x,y) và hệ trục (t,y), hoặc vẽ với điểm phân khoảng sai;</p><p> + không biết khai thác bảng tích phân Moivre-Laplace để tính xác suất;</p><p> + không xác định công thức tính kỳ vọng của mẫu;</p><p> + viết sai công thức tìm ước lượng khoảng;</p><p> + tính sai hệ số u(alpha/2);</p><p> + không giải thích các ký hiệu, nguồn gốc và công thức tính khi kiểm định giả thiết;</p><p> + viết công thức tính chỉ số thống kê sai;</p><p> + thiếu dấu trừ của u(alpha)khi so sánh bài toán K3;</p><p> + không kết luận chọn H hay K;</p><p> + không trả lời câu hỏi: phát biêu đúng hay sai?</p>

** tính đúng chỉ số thống kê u=-1.78648

** so sánh |u| và -u(5%), bác bỏ H, chấp nhận K3

** kết luận; phát biểu sai

Những sai lầm sinh viên thường mắc phải:

+ không nắm vững yêu cầu về nhóm biến cố đầy đủ, tính xác suất sai;

+ xác định phép thử Bernoulli sai, hay triển khai công thức sai;

+ không xác định được cách tìm số trội;

+ không biết áp dụng nguyên tắc xét dấu tam thức;

+ không vẽ đồ thị theo hệ trục (x,y) và hệ trục (t,y), hoặc vẽ với điểm phân khoảng sai;

+ không biết khai thác bảng tích phân Moivre-Laplace để tính xác suất;

+ không xác định công thức tính kỳ vọng của mẫu;

+ viết sai công thức tìm ước lượng khoảng;

+ tính sai hệ số u(alpha/2);

+ không giải thích các ký hiệu, nguồn gốc và công thức tính khi kiểm định giả thiết;

+ viết công thức tính chỉ số thống kê sai;

+ thiếu dấu trừ của u(alpha)khi so sánh bài toán K3;

+ không kết luận chọn H hay K;

+ không trả lời câu hỏi: phát biêu đúng hay sai?

Điểm số phân hóa rõ rệt (coi thi nghiêm túc), nói chung ở mwcs độ thấp: có 2 điểm A (1 điểm 10) và 52 điểm F (4 điểm 0).

 

** tính đúng chỉ số thống kê u=-1.78648

** so sánh |u| và -u(5%), bác bỏ H, chấp nhận K3

** kết luận; phát biểu sai

Những sai lầm sinh viên thường mắc phải:

+ không nắm vững yêu cầu về nhóm biến cố đầy đủ, tính xác suất sai;

+ xác định phép thử Bernoulli sai, hay triển khai công thức sai;

+ không xác định được cách tìm số trội;

+ không biết áp dụng nguyên tắc xét dấu tam thức;

+ không vẽ đồ thị theo hệ trục (x,y) và hệ trục (t,y), hoặc vẽ với điểm phân khoảng sai;

+ không biết khai thác bảng tích phân Moivre-Laplace để tính xác suất;

+ không xác định công thức tính kỳ vọng của mẫu;

+ viết sai công thức tìm ước lượng khoảng;

+ tính sai hệ số u(alpha/2);

+ không giải thích các ký hiệu, nguồn gốc và công thức tính khi kiểm định giả thiết;

+ viết công thức tính chỉ số thống kê sai;

+ thiếu dấu trừ của u(alpha)khi so sánh bài toán K3;

+ không kết luận chọn H hay K;

+ không trả lời câu hỏi: phát biêu đúng hay sai?

Tác giả bài viết: Quỳnh Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Một số hình ảnh của Khoa

Thành viên

Phần mềm quản lý giáo dục
Trung tâm Tin học và bồi dưỡng Ngoại ngữ
Tuyển sinh
Việc làm